Nyereményjáték Szabályzat (iskolakezdési nyereményjáték)

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Szabályok, részvételi feltételek

 

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Family Center Szombathely bevásárlóközpont (azaz a Manhattan Development Global Kft.)(a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban nem vehetnek részt a Family Center Szombathely bevásárlóközpontban működő üzletekben dolgozók és a bevásárlóközpontot üzemeltető vállalkozások munkavállalói.

A Játék leírása

A Játék Family Center Szombathely bevásárlóközpont Facebook oldalán megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és ott lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra. Ha a feltételek máshogy nem szólnak, általánosan a következő feltételekkel indítunk nyereményjátékot:

 

kedvelje a nyereményjáték bejegyzését

 

töltse fel a poszt alatti hozzászólásban a kért adatot, vagy fotót

 

A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

 

A Játék időtartama

Minden esetben a nyereményjáték posztjában található. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

 

- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint

 

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

- egy magadott, feltöltött egyedi adattal, vagy Facebook profillal, csak egy érvényes jelentkezést áll módunkban befogadni, az azonos adattal, vagy Facebook profillal történő többszöri jelentkezést a sorsolás előtt a jelentkezések közül töröljük.

 

A Játékra jelentkezéssel a jelentkező automatikusan hozzájárulását adja, hogy a Játék kapcsán megadott személyes adatai (Facebook profilon használt profilkép, név, más egyedi azonosító) megjelenjenek a Family Center Szombathely Facebook profilján, azokat a nyeremény kisorsolásánál a Szervező használhassa, nyertességük esetén nyilvánosságra hozza.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag, ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesítette.

 

Nyeremény

A nyereményjáték posztjában meghatározott termékek.

 

Sorsolás

A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát videóban nem rögzítjük.

 

Nyertesek értesítése

A nyertest az adott Játék alatti posztban, a hozzászólása alatt, valamint személyes üzenetben értesítjük. Ezen felül, külön posztban is megnevezésre kerül a nyertes a Szervező Facebook és Instagram oldalán.

 

A nyeremények átadása

A nyereménytárgyat a Family Center Szombathely bevásárlóközpontban lehet személyesen átvenni, előzetes időpont egyeztetés mellett. A nyeremény átadásáról videófelvétel készül, amelyet a Family Center Szombathely bevásárlóközpont Facebook oldalára az átadást követően feltöltünk, nyilvánossá teszünk.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében, illetve kötelesek hozzájárulásukat adni a nyereményük átadása kapcsán Szervező adózási kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve a nyereményátadás videós rögzítéséhez, a videó felvétel nyilvánosságra hozatalához. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

- a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény átadásáig.

 

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

A játékosok egyoldalú nyilatkozattal a sorsolás megtörténtéig kérhetik a Játékból való törlésüket, amelyet a Szervező 24 órán belül elvégez.

A Szervező a játékban résztvevők játékra való jelentkezésével, a játékban való részvétel feltételeivel kapcsolatos adatai kapcsán jóhiszeműen jár el, azok hibás, téves, pontatlan, vagy valótlan megadása esetén semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Szombathely, 2021. június 10.